info@decormiguens.es

Esp - Gal

Fotografía de DecorMiguéns

Illamento de fachadas

Un bo illamento térmico e acústico é fundamental para unha vivenda ou local. DecorMiguéns dispoñemos dos mellores materiais: la de roca, fibra de vidro e paneis de poliestileno; para conseguir o maior illamento posible, o que contribúe a unha diminución en gastos de calefacción e climatización e un mellor descanso.

PARA QUE SERVE UN SISTEMA DE ILLAMENTO TÉRMICO POLO EXTERIOR?

Serve para preservar o microclima dunha construción, illando de forma segura e continua paredes construídas de materiais distintos.

Un verdadeiro e propio revestimento térmico, en grao de garantir o illamento da calor e do frío, cunha evidente melloría do confort habitativo, leva a un aforro de custos de gas e/ou electricidade para quentar e/ou refrescar os ambientes, coa consecuente redución do impacto destas enerxías no medio ambiente.

VANTAXES DO ILLAMENTO TÉRMICO EXTERIOR

En DecorMiguéns queremos mostrarlle as vantaxes do sistema de illamento térmico exterior:

RAZÓNS ECONÓMICAS

 • Podemos reducir ata un 50% o consumo enerxético de calefacción e refrixeración da nosa vivenda.
 • Maior aproveitamento das vivendas, pois illando polo exterior non reducimos a superficie útil.
 • Contribúe eficientemente á obtención dunha mellor clasificación enerxética dos edificios, aumentando así o seu valor de mercado.
 • Subvencións: obtención de axudas e subvencións, así como deducións fiscais concedidas ás obras de mellora da envolvente térmica dos edificios, que reducen notablemente o investimento.

RAZÓNS DE HABITABILIDADE E BENESTAR

 • Mellora da sensación térmica: mantén unha temperatura constante nas paredes que envolven a nosa vivenda e no seu interior, illándoa do frío e da calor, e facendo menos necesario o uso de calefacción e refrixeración para manter un ambiente agradable.
 • Os traballos realízanse integramente no exterior da vivenda, conseguindo a redución de molestias que iso leva para os propietarios.
 • Evita as condensacións no interior da vivenda, as cales contribúen á aparición de mofos e bacterias.
 • Transforma completamente o aspecto exterior do edificio.

RAZÓNS TÉCNICAS

 • Eliminación de pontes térmicas e cumprimento do CTE, método máis efectivo para cumprir coas esixencias de limitación enerxética do Código Técnico de la Edificación Demandadas para:
  • Edificios de nova construción.
  • Edificios existentes de máis de 1000 m2 que vaian experimentar unha reforma en máis do 25% dos seus cerramentos.
 • Especialmente recomendable en fachadas con problemas de fisuras e gretas, pois protéxeas de posibles filtracións, alongando así a súa vida útil e dando un aspecto totalmente saneado da imaxe do edificio.

QUE AFORRA O ILLAMENTO?

Estímase que o consumo de calefacción e refrixeración dun edificio correctamente illado pode ser un 50% inferior que o dun edificio cun illamento insuficiente.

O obxectivo cuantitativo do illamento térmico é dobre:

 • Empregar menos calefacción no inverno, impedindo que a enerxía flúa ao exterior, perdendo calor e arrefriando os ambientes.
 • Empregar menos refrixeración no verán, evitando que a calor ingrese no interior, aumentando a temperatura da vivenda.

Ver traballos de illamentos de fachadas

Visítenos en Valga, en DecorMiguéns atopará unha atención personalizada e unha excelente relación calidade prezo, sempre co mellor servizo, para asegurar un acabado de calidade e unha entrega nos prazos acordados.